Наші Послуги

Партнерський юридично-аудиторський супровід

Наші Клієнти можуть скористатися знижками Партнерів Центру професійних бухгалтерів при замовленні в них аудиторських та юридичних послуг

Партнерські аудиторські та супутні послуги

 • Аудит фінансової звітності, яка складена за П(С)БО або за МСФЗ
 • Виконання завдань із надання впевненості
 • Підготовка фінансової звітності на дату першого застосування МСФЗ
 • Трансформація фінансової звітності, складеної за П(С)БО, у фінансову звітність за МСФЗ
 • Консолідація фінансової звітності материнської та її дочірніх компаній у відповідності до П(С)БО або МСФЗ
 • Перевірка стану, відновлення, ведення бухгалтерського і податкового обліку

Юридичні практики

 • Нерухомість і будівництво
 • Злиття та поглинання (M&A)
 • Корпоративне право
 • Міжнародне та українське податкове планування
 • Право інтелектуальної власності
 • Правове регулювання агробізнесу
 • Правовий захист іноземних інвестицій в Україні
 • Земельне право
 • Досудове та судове врегулювання спорів, кримінальне право
 • Правовий супровід угод на ринках капіталів
 • Сімейне право
 • Трудове право
Отримати консультацію