Наші Послуги

Розробка внутрішніх положень і методик

- Положення про облікову політику за МСФЗ

- Положення про організацію обліку за НП(С)БО

- Колективний договір

- Положення про оплату праці

- Положення про оприбуткування готівки в касі

Отримати консультацію